Przygotowanie plakatów

W sekcji Dla Autorów pojawiły się informacje dot. sesji plakatowej.