Aktualizacja programu

Szczegółowy program konferencji został zaktualizowany i jest dostępny w sekcji Program Konferencji.