Wyniki konkursu dla młodych…

Zamieszczono wyniki konkursu na najlepsze prace młodych naukowców.