Komitet naukowy

Patronat Honorowy ELTE 2016

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor AGH

Komitet Naukowy ELTE 2016

Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz – Przewodniczący Konferencji

Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. inż. Wiesław Woliński, czł. rzecz. PAN

Sekretarz Komitetu Naukowego
prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz

Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic
prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Sekcja Mikro i Nanoelektroniki
prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski – Przewodniczący
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki – Wiceprzewodniczący

Sekcja Fotoniki
prof. dr hab. Maciej Bugajski – Przewodniczący
płk. dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wiceprzewodniczący

Sekcja Materiały Elektroniczne i Fotoniczne
prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała – Przewodniczący
dr inż. Włodzimierz Strupiński – Wiceprzewodniczący

Sekcja Mikrosystemy
prof. dr hab. inż. Jan Dziuban – Przewodniczący
dr inż. Piotr Grabiec – Wiceprzewodniczący

Członkowie
prof. dr hab. inż. Romuald Beck
prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki
dr hab. inż. Michał Borecki
dr hab. inż. Andrzej Brudnik
prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
dr inż. Piotr Dumania
prof. dr hab. inż. Jan Felba
prof. dr hab. Marek Godlewski
prof. dr hab. inż. Leszek Golonka
prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk
prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz
prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke
prof. dr hab. inż. Danuta Kaczmarek
prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Kisiel
prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek
prof. nzw. dr hab. Andrzej Kołodziej
prof. nzw. dr hab. inż. Bogdan Kosmowski
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisik
prof. nzw. dr hab. inż. Lidia Łukasiak
prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak
prof. dr hab. inż. Michał Malinowski
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Nakwaski
prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Pfitzner
prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Pijanowska
prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz
prof. nzw. dr hab.inż. Witold Posadowski
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
dr inż. Jacek Radojewski
prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk
prof. dr hab. Jery Rużyłło
prof. Tomasz Skotnicki
prof. dr hab. Tomasz Stapiński
prof. Andrzej Strójwąs
prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański
prof. dr hab. Jacek Szuber
prof. dr hab.inż. Jerzy Woźnicki
prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska
prof. dr hab. Jerzy Żuk