Kontakt

Komitet Organizacyjny Konferencji ELTE 2016

Akademia Górniczo-Hurnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Elektroniki
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

email: elte2016@agh.edu.pl
tel.: +48 12 617 28 37
fax.: +48 12 633 23 98
NIP: 675 000 19 23