Terminy i opłaty

Ważne terminy:

15 kwietnia 2016
4 maja 2016
23 maja 2016
Ostateczny termin rejestracji i nadsyłania zgłoszeń prac wraz ze streszczeniem w języku polskim lub angielskim
1 czerwca 2016
15 czerwca 2016
Potwierdzenie przyjęcia pracy oraz decyzja o jej przypisaniu do odpowiedniej sekcji i formie prezentacji
15 lipca 2016 Ostateczny termin wniesienia opłaty ulgowej, deklaracja rezerwacji hotelu (po tym terminie opłaty będą wyższe o 200 zł)
14 września
21 września
Ostateczny termin dostarczenia pełnych wersji artykułów do publikacji w SPIE.

 

Konto konferencji:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

nr konta: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Bank Pekao S.A. Oddz. w Krakowie ul. Pijarska 1

W tytule przelewu koniecznie proszę podać sygnaturę: 230.4393
Dodatkowo w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika.

 

Wysokość opłat:

Wnoszone do
15.07.2016
Wnoszone po
15.07.2016
Opłata dla uczestników pragnących mieszkać w pokoju jednoosobowym (ilość pokoi ograniczona) 2250 zł 2450 zł
Opłata dla uczestników pragnących mieszkać w pokoju dwuosobowym 1950 zł 2150 zł
Opłata dla doktorantów i studentów (pokój dwuosobowy) 1750 zł 1950 zł
Dla osób towarzyszących 1300 zł 1500 zł