Informacje ogólne

Język konferencji: 

Językiem konferencyjnym jest język polski. Dopuszcza się również język angielski. Referaty gości zaproszonych z zagranicy będą wygłaszane w języku angielskim.

Sekcje:

Obrady konferencji będą się odbywać w sesjach plenarnych, sekcyjnych oraz plakatowych.

Publikacja materiałów:

Prace będą publikowane w materiałach konferencyjnych w wersji elektronicznej lub – po zakwalifikowaniu –  w punktowanych czasopismach z listy ministerialnej.

Wystawa:

Przewidywany jest udział w Konferencji wystawców sprzętu pomiarowego i technologicznego.

 

Spodziewamy się, że Konferencja ELTE 2016 będzie dla Państwa miejscem prezentacji najnowszych wyników prac badawczych, wymiany doświadczeń i dyskusji.

 

Czekamy na Państwa zgłoszenia!