Komitet organizacyjny

Komitet Organizacyjny ELTE’2016

Przewodniczący: dr hab. inż. Piotr Wiśniowski

Dr hab. inż. Andrzej Brudnik
Dr inż. Barbara Dziurdzia
Mgr inż. Lidia Krawentek
Mgr inż. Łukasz Krzak
Dr inż. Anna Małek
Dr inż. Wojciech Maziarz
Dr inż. Artur Rydosz
Dr inż. Barbara Swatowska
Dr inż. Cezary Worek
Mgr Artur Pęcak