Tematyka konferencji

1. Mikroelektronika i nanoelektronika

 • modelowanie/projektowanie elektryczne, mechaniczne i cieplne struktur i przyrządów półprzewodnikowych, układów scalonych i systemów
 • symulacja procesów technologicznych
 • mikro- i nanotechnologia (także z wykorzystaniem wiązek elektronowych, jonowych i molekularnych)
 • spintronika i magnetoelektronika
 • charakteryzacja i diagnostyka procesów technologicznych, przyrządów i struktur półprzewodnikowych oraz układów scalonych
 • montaż i obudowy struktur i układów mikroelektronicznych i fotonicznych oraz mikrosystemów

2. Fotonika

 • półprzewodnikowe źródła światła
 • detektory i ogniwa fotowoltaiczne
 • plazmonika, kryształy fotoelektryczne
 • nowe materiały do zastosowań w optoelektronice
 • światłowody i ich wykorzystanie
 • materiały o nieliniowych właściwościach optycznych – fizyka, technologia, aplikacje

3. Mikrosystemy

 • modelowanie/projektowanie elektryczne, mechaniczne i cieplne mikrosystemów
 • wytwarzanie i charakteryzacja struktur MEMS, MOEMS i NEMS
 • czujniki i inteligentne struktury czujnikowe
 • systemy lab-on-chip
 • mikro- i nanobiosystemy
 • zagadnienia integracji we współczesnej technologii półprzewodnikowej

4. Materiały elektroniczne i fotoniczne

 • wytwarzanie i charakteryzacja materiałów elektronicznych i fotonicznych
 • nanotechnologia w zastosowaniach do wytwarzania materiałów elektronicznych i fotonicznych
 • bio- i nanomateriały w strukturach i przyrządach elektronicznych, fotonicznych i mikrosystemach
 • zaawansowane metody analizy materiałów i struktur elektronicznych
 • technologie hybrydowe i obwodów drukowanych