Dla Autorów

Aby wziąć udział w konferencji ELTE’2016 autorzy proszeni są o:

  1. Rejestrację na stronie konferencji, w terminie do 23.05.2016.
  2. Przygotowanie i nadesłanie poprzez stronę konferencji streszczenia artykułu zgodnie z zamieszczonym szablonem, w języku polskim lub angielskim, w terminie do 23.05.2016. Potwierdzenie przyjęcia artykułu na konferencję zostanie wysłane drogą mailową do 15.06.2016. Streszczenia zostaną wydane w postaci elektronicznych materiałów konferencyjnych.
  3. Uiszczenie opłaty konferencyjnejw terminie do 15.07.2016.

Prace zakwalifikowane na Konferencję przez Komitet Naukowy będą kierowane do publikacji w SPIE, po ich zaprezentowaniu na Konferencji. Autorów prac, które zostały zakwalifikowane na Konferencję zapraszamy już teraz do zgłaszania prac w systemie SPIE dla ELTE’2016. Prosimy pamiętać, iż zgłaszane prace powinny być zgodne z zaleceniami SPIE. Na prośbę uczestników przesunięciu uległ ostateczny termin umieszczania prac w systemie SPIE. Prace można zgłaszać do dnia 14.09.2016 30.09.2016.

ELTE 2016 Submission Instructions – step by step with comments (DOC)

Najlepsze prace – po prezentacji na Konferencji – będą rekomendowane przez Komitet Naukowy do publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej:

Autorzy prac rekomendowanych do publikacji w czasopismach będą proszeni o dostarczenie pełnych wersji artykułów w formacie wymaganym przez wydawcę (zmienionych w stosunku do pracy w SPIE).

Prezentacje ustne

Przewidywany czas prezentacji wynosi 20 minut (15’ –prezentacja + 5 ‘ –dyskusja).
Plik ze slajdami do prezentacji proszę dostarczyć organizatorom najpóźniej rano w dniu planowanej prezentacji.

Sesja plakatowa

Postery prezentowane będą w dniu 12.09 (sekcje FO, MA, MS)  i 13.09 (sekcja MN). Do dyspozycji autorów będą tablice o wysokości 220 cm i szerokości  90 cm.
Sugerowany format posteru:  A0
Poster powinien być umieszczony na wskazanym stojaku w godzinach od  11.00  do 16.00  i usunięty do godz. 11.00 dnia następnego.

Konkurs dla młodych naukowców

W trakcie konferencji odbędzie się konkurs na najlepsze prace plakatowe, dedykowany dla młodych naukowców (do 35 lat). Plakaty będą oceniane przez Komitet Naukowy a na zdobywców I, II i III miejsca czekają atrakcyjne nagrody. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce na konferencji.